Наукові інновації та передові технології

Про журнал

Друкований журнал «Наукові інновації та передові технології» (Серія «Управління та адміністрування», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка») (далі – журнал) започаткований у 2021 році  з метою розвитку вітчизняного наукового потенціалу у галузях державного управління, права, економіки, психології, педагогіки та його інтеграції у світовий науковий простір, шляхом оприлюднення результатів наукових досліджень.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України вiд 30.11.2021 № 1290 (Додаток до наказу можна завантажити тут) журналу присвоєно категорію "Б" із права.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України вiд 01.02.2022 № 89 (наказ можна завантажити тут) журналу присвоєно категорію "Б" із педагогіки.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України вiд 07.04.2022 № 320 (додаток до наказу можна завантажити тут) журналу присвоєно категорію "Б" із економіки та державного управління.

Засновник журналу: громадська наукова організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук із державного управління».

Журнал видається у рамках видавничої групи «Наукові перспективи».

Журнал видається за наукової підтримки: Інституту філософії та соціології Національної Академії Наук Азербайджану (Баку, Азербайджан), громадської організації «Асоціація науковців України», громадської організації «Християнська академія педагогічних наук України» та громадської організації «Всеукраїнська асоціація педагогів і психологів з духовно-морального виховання».

Журналу присвоєний Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2786-5274 print.

Всім статтям присвоюється унікальний номер DOI із префіксом 10.52058.

Журнал включено до міжнародної пошукової системи Google Scholar

до міжнародної наукометричної бази даних  Research Bible

до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (IC)

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 24962-14902Р від 13.09.2021 р.

Періодичність виходу – 12 разів у рік.

Мови журналу – українська, англійська (змішаними мовами).

Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Категорії читачів: вчені, педагоги, працівники вищих навчальних закладів та наукових установ, а, також фахівці тематики наукового журналу.

Тематичні рубрики журналу з управління та адміністрування:

 • теорія та історія державного управління;
 • державна служба;
 • механізми державного управління;
 • регіональне управління та місцеве самоврядування;
 • менеджмент;
 • підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • соціальна і гуманітарна політика;
 • дослідження, розробки, проєкти.

Тематичні рубрики журналу з права:

 • державотворення і правотворення;
 • питання приватного права;
 • проблеми сучасного конституціоналізму;
 • судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності;
 • питання публічного права;
 • процесуальне законодавство;
 • кримінологія;
 • судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності;
 • міжнародне право.

Тематичні рубрики журналу з економіки:

 • економічна теорія та історія економічної думки;
 • світове господарство і міжнародні економічні відносини;
 • основи управління національним господарством.
 • інноваційне управління підприємством;
 • розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
 • гроші, фінанси і кредит;
 • бухгалтерський облік, аналіз, аудит та статистика.

Тематичні рубрики журналу з психології:

 • загальна психологія;
 • соціальна психологія;
 • педагогічна та вікова психологія;
 • історія психології;
 • психологія статевих відмінностей;
 • екологічна психологія;
 • психологія праці; інженерна психологія;
 • психологія управління;
 • нейропсихологія.

Тематичні рубрики журналу з педагогіки:

 • актуальні проблеми освіти та педагогіки;
 • сучасні освітні технології;
 • методика навчання і виховання;
 • професійна освіта;
 • початкова освіта;
 • спеціальна педагогіка.

Видавець: громадська організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління», Свiдоцтво серія ДК №4957 від 18.08.2015 р.

Адреса: Андріївський узвіз, буд.11, оф 68, м. Київ, 04070.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДРУКОВАНИЙ ЗАСІБ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ «НАУКОВІ ІННОВАЦІЇ ТА ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»