Шановні колеги!
У 2020 р. під егідою громадської наукової організації «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління» та громадської організації «Асоціація науковців України» створена Видавнича Група"Наукові перспективи". Видавнича Група за свою мету має сприяння реалізації наукових та інтелектуальних інтересів України!

З нашою допомогою Ви можете отримати:
 1. Публікацію у щомісячному друкованому фаховому журналі з державного управління, права, економіки та психології "Наукові перспективи";
 2. Участь у міжнародних науково-практичних конференціях (Сертифікат конференцій може вважатися документом, що підтверджує участь у роботі наукової конференції в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС згідно Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016 № 13);
 3. Написання та видання міжнародних колективних монографій;
 4. Підготовку до друку та друк наукових праць, збірок документів і матеріалів: енциклопедичних, довідкових, науково-популярних та ін.;
 5. Переклад наукових матеріалів (статті, анотації, реферати, монографії, методичні матеріали, освітні документи) на англійську, російську, польську та ін. мови;
 6. Оформлення списків літератури та списків посилань «REFERENCES» за вимогами наукових видань та ДСТУ;
 7. Сприяння у підготовці наукових статей, за вимогами фахових видань України та міжнародних видань;
 8. Перевiрку наукових матерiалiв на плагiат;
 9. Цитування наукових робіт із обов’язковим забезпеченням посилання на них;
 10. Стажування за кордоном;
 11. Публікацію у міжнародному мультидисциплінарному журналі "Věda a perspektivy";
 12. Публікацію у фаховому з технiчних наук журналi «Новітні технології»;
 13. Публікацію статтей у журналах, що включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science;
 14. Сертифікат В2;
 15. Публікацію у електронному фаховому журналі з педагогіки та психології “Перспективи та інновації науки (Серія «Психологія», Серія «Педагогіка», Серія «Медицина»)ˮ;
 16. Публікацію у фаховому, категорія Б друкованому журналі з права "Наукові інновації та передові технології" (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»);
 17. Міжнародне визнання дипломів про освіту у Великобританії .

З повагою,
Директор Видавничої групи «Наукові перспективи»,
кандидат наук з державного управління, доцент,
Лауреат премії Президента України для молодих вчених      Жукова І.В.