Шановні колеги!
У 2020 р. під егідою громадської наукової організації «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління» та громадської організації «Асоціація науковців України» створена Видавнича Група "Наукові перспективи". Видавнича Група за свою мету має сприяння реалізації наукових та інтелектуальних інтересів України!

 


 

З нашою допомогою Ви можете отримати:
 1. Публікацію у щомісячному друкованому фаховому журналі з державного управління, права, економіки та психології "Наукові перспективи";
 2. Участь у міжнародних науково-практичних конференціях (Сертифікат конференцій може вважатися документом, що підтверджує участь у роботі наукової конференції в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС);
 3. Написання та видання міжнародних колективних монографій;
 4. Підготовку до друку та друк наукових праць, збірок документів і матеріалів: енциклопедичних, довідкових, науково-популярних та ін.;
 5. Переклад наукових матеріалів (статті, анотації, реферати, монографії, методичні матеріали, освітні документи) на англійську, німецьку, польську, чеську та ін. мови;
 6. Оформлення списків літератури та списків посилань «REFERENCES» за вимогами наукових видань та ДСТУ;
 7. Сприяння у підготовці наукових статей, за вимогами фахових видань України та міжнародних видань;
 8. Перевiрку наукових матерiалiв на плагiат;
 9. Цитування наукових робіт із обов’язковим забезпеченням посилання на них;
 10. Стажування за кордоном;
 11. Публікацію у міжнародному мультидисциплінарному журналі "Věda a perspektivy";
 12. Публікацію статтей у журналах, що включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science;
 13. Сертифікат В2;
 14. Публікацію у електронному фаховому журналі категорії Б з педагогіки,  психології та медицини “Перспективи та інновації науки (Серія «Психологія», Серія «Педагогіка», Серія «Медицина»)ˮ;
 15. Публікацію у фаховому, категорія Б друкованому журналі з права, педагогіки, економіки та державного управлiння "Наукові інновації та передові технології" (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»);
 16. Міжнародне визнання дипломів про освіту у Великобританії;
 17. Публікацію у електронному журналі категорії Б з економіки, педагогіки, права та техніки «Наука і техніка сьогодні» (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Техніка», Серія «Фізико-математичні науки»);
 18. Публікацію у електронному журналі категорії Б з філології, історії, археології та педагогіки «Вісник науки та освіти»;
 19. Включення до складу редакційних колегій видань, професійних та/або громадських об’єднань;
 20. Отримання Сертифікату С1;
 21. Підвищення кваліфікації для державних службовців;
 22. Публікацію у друкованому фаховому журналі категорії Б з державного управління, права, економіки, педагогіки, історії та археології  «Актуальні питання у сучасній науці» (Серія «Історія та археологія», Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Техніка», Серія «Державне управління»);
 23. Комплексну допомогу при професійному вигораннi;
 24. Отримання Сертифікатiв на знання англійської мови на рівнях А1, А2, В1;
 25. Участь у міжнародних науково-освітніх  проєктах.

З повагою,
Директор Видавничої групи «Наукові перспективи»,
кандидат наук з державного управління, доцент,
Лауреат премії Президента України для молодих вчених, Лауреат премії Верховної Ради України молодим ученим      Жукова І.В.