Про журнал

Гарантуємо, що, представивши статтю до друку у нашому журналі, Ви отримаєте професійне задоволення від оперативної роботи редакції 24/7, чіткі терміни виходу, гідне представлення Вашої наукової роботи у міжнародних ресурсах.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 24.09.2020 р. № 1188 (Додаток до наказу можна завантажити тут) журналу присвоєно категорію "Б" із галузей науки: державне управління, право та економіка.

Всім статтям присвоюється унікальний номер DOI із префіксом 10.52058.

Виданню присвоєний Міжнародний стандартний серійний номер ISSN  2708-7530.

Друкований журнал «Наукові перспективи» (далі - журнал) заснований з метою розвитку вітчизняного наукового потенціалу та реалізації кращих традицій науки в Україні та за кордоном.

Свідоцтво про державну реєстрацію Серія КВ № 24436-14376Р.

Журнал виходить 12 раз у рік.

Засновниками журналу є громадська наукова організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук із державного управління» та громадська організація «Асоціація науковців України».

Редакційна колегія журналу сформована із міжнародних та вітчизняних фахівців різних галузей науки.

Журнал висвітлює історію, теорію, механізми формування та функціонування, а, також, інноваційні питання розвитку державного управління, права, економіки та медицини.

Наукове видання включено до міжнародної пошукової системи Google Scholar та до міжнародної наукометричної бази даних  Research Bible.

Серії журналу:

1. Державне управління

 • Теорія та історія державного управління;
 • Механізми державного управління;
 • Регіональне управління та місцеве самоврядування;
 • Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку;
 • Забезпечення розвитку науково-технічного потенціалу у галузі державного управлiння.

2. Право

 • Конституційне право; Міжнародне право;
 • Господарське право; Фінансове право;
 • Трудове право; Право соціального забезпечення;
 • Правоохоронна діяльність;
 • Кримінальне право та кримінальний процес;
 • Історія права.

3. Економіка

 • Економіка;
 • Облік і оподаткування;
 • Фінанси, банківська справа та страхування;
 • Менеджмент; Маркетинг;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Готельно-ресторанна справа; Туризм; Міжнародні економічні відносини.

4. Медицина

 • Інноваційні технології створення нових лікарських засобів, вакцин, діагностикумів;
 • Молекулярна біологія та генетика;
 • Діагностичні, лікувальні та профілактичні технології;
 • Фізіологія біохімії та морфології людини;
 • Експериментальна, клінічна фармакологія та патофізіології;
 • Вивчення етіології та патогенезу захворювань;
 • Сучасні досягнення в діагностиці, профілактиці та лікуванні захворювань;
 • Медична психологія;
 • Гематологія та трансфузіологія.