Про журнал

Гарантуємо, що, представивши статтю до друку у нашому журналі, Ви отримаєте професійне задоволення від оперативної роботи редакції 24/7, чіткі терміни виходу, гідне представлення Вашої наукової роботи у міжнародних ресурсах.

Друкований журнал «Наукові перспективи» (далі - журнал) заснований з метою розвитку вітчизняного наукового потенціалу та реалізації кращих традицій науки в Україні та за кордоном.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 24.09.2020 р. № 1188 (Додаток до наказу можна завантажити тут) журналу присвоєно категорію "Б" із галузей науки: державне управління, право та економіка.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України вiд 27.09.2021 № 1017 (Додаток до наказу можна завантажити тут) журналу присвоєно категорію "Б" із психології.

Всім статтям присвоюється унікальний номер DOI із префіксом 10.52058.

Виданню присвоєний Міжнародний стандартний серійний номер ISSN  2708-7530.

Свідоцтво про державну реєстрацію Серія КВ № 24436-14376Р.

Журнал виходить 12 раз у рік.

Засновниками журналу є громадська наукова організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук із державного управління» та громадська організація «Асоціація науковців України».

Журнал видається за підтримки Міжнародного економічного інституту (Есеніце, Чехія) та КНП "Клінічна лікарня No15 Подільського району м.Києва".

Редакційна колегія журналу сформована із міжнародних та вітчизняних фахівців різних галузей науки.

Журнал висвітлює історію, теорію, механізми формування та функціонування, а, також, інноваційні питання розвитку державного управління, права, економіки, психології, педагогіки та медицини.

Наукове видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (IC),

міжнародної пошукової системи Google Scholar

та до міжнародної наукометричної бази даних  Research Bible

Серії журналу:

1. Державне управління

 • Теорія та історія державного управління;
 • Механізми державного управління;
 • Регіональне управління та місцеве самоврядування;
 • Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку;
 • Забезпечення розвитку науково-технічного потенціалу у галузі державного управлiння.

2. Право

 • Конституційне право
 • Міжнародне право;
 • Господарське право;
 • Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності;
 • Фінансове право;
 • Трудове право;
 • Право соціального забезпечення;
 • Правоохоронна діяльність;
 • Кримінальне право та кримінальний процес;
 • Історія права.

3. Економіка

 • Економіка;
 • Облік і оподаткування;
 • Фінанси, банківська справа та страхування;
 • Менеджмент;
 • Маркетинг;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Готельно-ресторанна справа;
 • Туризм;
 • Міжнародні економічні відносини.

4. Медицина

 • Інноваційні технології створення нових лікарських засобів, вакцин, діагностикумів;
 • Молекулярна біологія та генетика;
 • Діагностичні, лікувальні та профілактичні технології;
 • Фізіологія біохімії та морфології людини;
 • Експериментальна, клінічна фармакологія та патофізіології;
 • Вивчення етіології та патогенезу захворювань;
 • Сучасні досягнення в діагностиці, профілактиці та лікуванні захворювань;
 • Медична психологія;
 • Гематологія та трансфузіологія.

5. Психологія

 • Загальні питання психології;
 • Психологія розвитку та вікова психологія;
 • Зоопсихологія;
 • Етологія та порівняльна психологія;
 • Біопсихологія;
 • Дитяча та юнацька психологія;
 • Психологія старіння;
 • Соціальна психологія;
 • Прикладна психологія.

6. Педагогіка

 • Основи педагогіки;
 • Історія педагогічної науки;
 • Сучасні педагогічні технології;
 • Міжнародні освітні концепції;
 • Освітні технології;
 • Методологія системи педагогічних наук;
 • Методика викладання у вищій школі;
 • Інтеграційні процеси та міжкультурні комунікації в галузі освіти.