Конференції та заходи

Central European Education Institute (Братислава, Словаччина)
Міжнародний економічний інститут (Есеніце, Чехія)
Національний інститут економічних досліджень (Батумі, Грузія)
Батумський навчальний університет навігації (Батумі, Грузія)
Казахський національний університет імені аль-Фарабі (Казахстан)
Регіональна Академія Менеджменту (Казахстан)
Інститут філософії та соціології Національної Академії Наук Азербайджану (Баку, Азербайджан)
Інститут освіти Азербайджанської республіки (Баку, Азербайджан)
Громадська наукова організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління» (Київ, Україна)
Громадська організація «Асоціація науковців України» (Київ, Україна)
Університет Новітніх Технологій (Київ, Україна)

Міждержавна гільдія інженерів консультантів (Київ, Україна)

07 квітня 2023 року, у м. Рим (Італія) відбудеться XХXІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку», тривалість - 15 годин (0,5 кредитiв ЄКТС).

Мета конференції – вивчення та узагальнення сучасних аспектів модернізації науки на основі інноваційних технологій.

До участі у заході запрошуються: науковці, викладачі, управлінці, менеджери, адміністратори широкого профілю, аспіранти, представники ЗМІ та громадськості, студенти.

Форма участі: дистанційна.

Офіційні мови конференції: українська, англійська, казахська, французька, італійська, китайська, чешська, польська та ін.

Матеріали конференцій індексуються у міжнародній пошуковій системі Google Scholar

Вартість участі у конференції становить 250 грн. за публікацію тез у розмірі 3 сторінки.
Якщо обсяг тез перевищує цю кількість, то кожна наступна сторінка сплачується додатково у розмірі 60 грн.

Вартість участі у конференції для учасникiв не з України становить 20 $ (розраховується на дату оплати) за публікацію тез у розмірі 3 сторінки.
Якщо обсяг тез перевищує цю кількість, то кожна наступна сторінка сплачується додатково у розмірі 3 $ (розраховується на дату оплати).

Оплата здійснюється лише після отримання підтвердження від редакції про прийняття тез (реквізити для оплати учаснику направляються у листі-відповіді). Ціна друкованого примірника матеріалів конференції варiюється в залежностi вiд кiлькостi сторiнок у виданнi (примірник надсилається Новою Поштою).

Також, можна замовити сертифікати учасника конференції, вартість якого становить 200 грн.

ЯК СТАТИ УЧАСНИКОМ КОНФЕРЕНЦІЇ?

Надіслати до 01 квітня 2023 року (включно) на адресу оргкомітету: naukovi.perspectuvu@ukr.net окремими файлами:

1) анкету учасника конференції (зразок);

2) тези доповіді (зразок);

3) відскановану (сфотографовану) квитанцію.

Завантажити інформаційний лист конференції можна тут.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.
 • Гроші, фінанси і кредит.
 • Державне управління, самоврядування і державна служба.
 • Економіка й управління підприємством.
 • Технічні науки.
 • Прикладна фізика та наноматеріали.
 • Географія.
 • Математика та статистика.
 • Інформаційні технології.
 • Комп’ютерні науки.
 • Системний аналіз.
 • Кібербезпека.
 • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
 • Сучасні авіаційні технології.
 • Кібербезпека, комп'ютерна та програмна інженерія.
 • Аеронавігація, електроніка, телекомунікація.
 • Культура і мистецтво.
 • Маркетинг.
 • Математичні методи в економіці.
 • Менеджмент.
 • Міжнародна економіка.
 • Оподаткування та бюджетна система.
 • Право.
 • Психологія.
 • Педагогіка, освіта, філософія та філологія.
 • Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
 • Соціологія.
 • Політологія.
 • Туризм.
 • Медицина.
 • Історія та археологія.

Переваги участі у міжнародних конференціях:

 • виконання пункту 12 статті 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF#Text;
 • конференції за всіма галузями знань та напрямами;
 • конференції проводяться щомісячно, 07 числа, дистанційно;
 • мова тез довільна – українська, англійська та інші (окрім російської) та публікація збірника в авторській редакції;
 • швидкий розгляд матеріалів (впродовж дня);
 • тези доповідей видаються окремим збірником, що розповсюджується як в електронному, так і в друкованому варіантах, до 06 числа, щомісячно;
 • можливість отримання персонального сертифіката учасника міжнародної конференції обсягом 15 годин (0,5 кредитів ЄКТС).

Сертифікат конференції може вважатися документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС!

Звертаємо Вашу увагу, що, враховуючи епідемічну ситуацію у світі, здобувачі вчених звань можуть підтвердити свій міжнародний досвід дистанційно. Відповідне роз'яснення надано Міністерством освіти і науки України (завантажити Лист-роз'яснення).