Редакційна колегія

Головний редактор — Жукова Ірина Віталіївна кандидат наук з державного управління, доцент, заступник директора з навчально-виховної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології  ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, виконавчий директор президії громадської наукової організації «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління». Лауреат Премії Президента України для молодих вчених, Лауреат премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності, Лауреат Всеукраїнської премії «Інновація в освіті — 2018». Автор більше 120 наукових праць із державного управління, права, економіки. (Київ, Україна) ORCID, Google Academy

Заступники головного редактора:

Непомнящий Олександр Михайлович — доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук, професор, Дійсний член Академії будівництва України, професор кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом (Київ, Україна). Заслужений будівельник України, Почесний працівник будівництва та архітектури, державний службовець 3 рангу. Автор 170 наукових праць, у тому числі більше 20 монографій та підручників. Ініціатор створення і керівник Наукової школи управління ризиками при будівництві та експлуатації об’єктів нерухомості при МАУП. Нагороджений Орденом «За заслуги» ІІ та ІІІ ступенів, Грамотою та Почесною грамотою Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Мінрегіону України ORCID, Google Academy, Wikipedia

Федоренко Владислав Леонідович — доктор юридичних наук, професор, DrHb - доктор хабілітований наук правничих (Польська академія наук), Заслужений юрист України, директор Науково−дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. Судовий експерт 1 категорії. 3 ранг державного службовця, Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2007 і 2011 рр.) (Київ, Україна) ORCID, Google Academy

Дацій Олександр Іванович — доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри фінансів, банківської та страхової справи Міжрегіональної Академії управління персоналом (Київ, Україна) ORCID, Google Academy

Макаренко Олександр Миколайович доктор медичних наук, професор,  академік Міжнародної академії освіти та науки, професор кафедри  загальномедичних дисциплін Міжрегіональної Академії управління персоналом (Київ, Україна) ORCID, Google Academy

 

Редакційна колегія:

 1. Арошидзе Паата — доктор економічних наук, професор, Асоційований професор Держаного університету імені Шота Руставелі (Грузія)
 2. Ахметова Лайла Сейсембековна — доктор історичних наук, професор політології, професор кафедри ЮНЕСКО, міжнародної журналістики і медіа в суспільстві факультету журналістики Казахського Національного університету (КазНУ) ім. аль-Фарабі (Казахстан) ORCID, Google Academy, Wikipedia
 3. Бурик Зоряна Михайлівна — доктор наук з державного управління, старший викладач кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (Львів, Україна) ORCID, Google Academy
 4. Гбур Зоряна Володимирівна — начальник відділу магістратури, доктор наук з державного управління, професор кафедри управління охорони здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, Wikipedia
 5. Гвожьджєвіч Сильвія — кандидат наук, кафедра адміністрації та національної безпеки Державної професійної вищої школи ім. Якуба з Парадижу в Гожуві-Великопольcькому (Польща)
 6. Гудзенко Ганна Володимирівна — кандидат медичних наук, асистент кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (Київ, Україна)
 7. Гечбаія Бадрі Нодаровіч — доктор економічних наук, професор, Асоційований професор Батумського державного університету ім. Шота Руставелі (Грузія)
 8. Дєгтяр Андрій Олегович — доктор наук з державного управління,  професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Харківської державної академії культури Міністерства культури України, Заслужений діяч науки і техніки України (Харків, Україна) ORCID, Google Academy
 9. Дєгтяр Олег Андрійович — доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова (Харків, Україна) ORCID, Google Academy
 10. Кайдашев Роман Петрович — доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного, фінансового та банківського права Міжрегіональної академії управління персоналом (Київ, Україна) ORCID, Google Academy
 11. Коляденко Ніна Володимирівна - доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри медичної психології Міжрегіональної академії управління персоналом (Київ, Україна) ORCID, Google Academy
 12. Мальцев Дмитро Валерійович кандидат медичних наук,  завідувач лабораторії імунології і молекулярної біології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (Київ, Україна) ORCID, Google Academy
 13. Мельник Володимир Степанович — доктор медичних наук, професор кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, декан медичного факультету №1 (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, Scopus
 14. Мідельський Сергій Людвигович – професор, Академік,  Президент Регіональної Академії Менеджменту (Казахстан)
 15. Міхальський Томаш — доктор наук, доцент кафедри географії регіонального розвитку Гданського університету (Польща)  ORCID, Google Academy
 16. Мотренко Тимофій Валентинович — доктор філософських наук, професор, професор кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом, Академік Національної академії педагогічних наук України (Київ, Україна) ORCID, Wikipedia
 17. Новак-Каляєва Лариса Миколаївна — доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (Львів, Україна) ORCID, Google Academy
 18. Орел Марія Григорівна - доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом (Київ, Україна) ORCID
 19. Павлов Костянтин Володимирович — доктор економічних наук, професор, професор кафедри аналітичної економіки та природокористування Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Київ, Україна) ORCID, Google Academy
 20. Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна — доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом (Київ, Україна) ORCID, Google Academy
 21. Перестюк Інга Миколаївна – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом (Київ, Україна) ORCID, Google Academy
 22. Радзіховська Наталія Станіславівна — кандидат медичних наук, лікар вищої категорії, завідувач відділенням неврології КНП "Клінічна лікарня №15 Подільського району м. Києва", асистент кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця (Київ, Україна), Google Academy

 23. Ситник Григорій Петрович — доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри державного управління Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) ORCID, Wikipedia
 24. Титко Анна Василівна — кандидат  юридичних наук, провідний науковий співробітник Національної академії внутрішніх справ ORCID, Google Academy
 25. Цимбалюк Руслан Степанович — кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної хірургії № 1  Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, декан медичного факультету №2 (Київ, Україна) Google Academy, Scopus
 26. Якимчук Аліна Юріївна — доктор економічних наук, професор, професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності Національного університету водного господарства та природокористування (Рівне, Україна) ORCID, Google Academy