Редакційна колегія

Головний редактор — Жукова Ірина Віталіївна кандидат наук з державного управління, доцент, заступник директора з навчально-виховної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології  ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, виконавчий директор президії громадської наукової організації «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління». Лауреат премії Президента України для молодих вчених, Лауреат премії Верховної Ради України молодим ученим, Лауреат премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності, Лауреат Всеукраїнської премії «Інновація в освіті — 2018». Автор більше 120 наукових праць із державного управління, права, економіки. (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, Scopus

Заступники головного редактора:

Непомнящий Олександр Михайлович — доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук, професор, Дійсний член Академії будівництва України, професор кафедри архітектури і просторового планування Національного авіаційного університету (Київ, Україна). Заслужений будівельник України, Почесний працівник будівництва та архітектури, державний службовець 3 рангу. Автор 170 наукових праць, у тому числі більше 20 монографій та підручників. Ініціатор створення і керівник Наукової школи управління ризиками при будівництві та експлуатації об’єктів нерухомості при МАУП. Нагороджений Орденом «За заслуги» ІІ та ІІІ ступенів, Грамотою та Почесною грамотою Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Мінрегіону України ORCID, Google Academy, Wikipedia

Федоренко Владислав Леонідович — доктор юридичних наук, професор, DrHb - доктор хабілітований наук правничих (Польська академія наук), Заслужений юрист України, Заступник директора - завідувач Київського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» (Київ, Україна). Судовий експерт 1 категорії. 3 ранг державного службовця, Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2007 і 2011 рр.) (Київ, Україна) ORCID, Google Academy

Дацій Олександр Іванович — доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри фінансів, банківської та страхової справи Міжрегіональної академії управління персоналом (Київ, Україна) ORCID, Google Academy

Помиткіна Любов Віталіївна — доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри авіаційної психології Національного авіаційного університету (Київ, Україна) ORCIDGoogle AcademyScopus

Сіданіч Ірина Леонідівна — доктор педагогічних наук,  професор,  завідувач кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (Київ, Україна), ORCIDGoogle Academy

Макаренко Олександр Миколайович доктор медичних наук, професор,  академік Міжнародної академії освіти та науки, професор кафедри  загальномедичних дисциплін Міжрегіональної академії управління персоналом (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, Scopus

 

Редакційна колегія:

 1. Романенко Євген Олександрович - доктор наук з державного управління, професор, Заслужений юрист України, проректор Національного авіаційного університету, президент громадської наукової організації «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління» (Київ, Україна)  ORCIDGoogle, Scopus, Web of Science, Wikipedia, e-mail: poboss1978@gmail.com
 2. Арошидзе Паата — доктор економічних наук, професор, Асоційований професор Державного університету імені Шота Руставелі (Грузія)
 3. Ахметова Лайла Сейсембековна — доктор історичних наук, професор політології, професор кафедри ЮНЕСКО, міжнародної журналістики і медіа в суспільстві факультету журналістики Казахського Національного університету (КазНУ) ім. аль-Фарабі (Казахстан) ORCID, Google Academy, Wikipedia
 4. Бахов Іван Степанович — доктор педагогічних наук,  професор,  завідувач кафедри  іноземної філології та перекладу Міжрегіональної академії управління персоналом (Київ, Україна) ORCIDGoogle Academy, Scopus
 5. Балахтар Катерина Сергіївна - здобувач ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю 053. Психологія, старший викладач кафедри іноземних мов в Національному університеті ім. О. О. Богомольця (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, e-mail: bkskatrin@gmail.com
 6. Бурик Зоряна Михайлівна — доктор наук з державного управління, старший викладач кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (Львів, Україна) ORCID, Google Academy
 7. Вашека Тетяна Володимирівна - кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри авіаційної психології Національного авіаційного університету (Київ, Україна), Scopus, Google Scholar, ORCID, ResearchGate,  email: tvasheks@gmail.com, tetiana.vasheka@npp.nau.edu.ua
 8. Вовк Вікторія Миколаївна - кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки Державного університету ім. Станіслава Сташіца в Пілі (м. Піла, Польща), ORCIDGoogle Academy
 9. Вдовіна Олена Олександрівна — кандидат наук з соціальних комунікацій, доцент кафедри українознавства, культури та документознавства Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (Полтава, Україна) ORCID, Google Academy, ResearcherID
 10. Гбур Зоряна Володимирівна - доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри управління охороною здоров‘я та публічного адміністрування Національного університету охорони здоров‘я Украіни імені П.Л.Шупика (Київ, Україна) ORCIDGoogle AcademyScopus, Wikipedia, e-mail: ernest-natan@ukr.net
 11. Долгова Олена Миколаївна - кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри авіаційної психології Національного авіаційного університету (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus
 12. Гвожьджєвіч Сильвія — кандидат наук, кафедра адміністрації та національної безпеки Державної професійної вищої школи ім. Якуба з Парадижу в Гожуві-Великопольcькому (Польща)
 13. Головач Наталія Василівна — кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці Міжрегіональної академії управління персоналом (Київ, Україна) ORCID, Google Academ
 14. Гудзенко Ганна Володимирівна — кандидат медичних наук, асистент кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (Київ, Україна)
 15. Гуменникова Тамара Рудольфівна — доктор педагогічних наук,  професор,  директор Придунайської філії Міжрегіональної академії управління персоналом (Київ, Україна) ORCID, Google Academ
 16. Гечбаія Бадрі Нодаровіч — доктор економічних наук, професор, Асоційований професор Батумського державного університету ім. Шота Руставелі (Грузія), ORCID, Web of Science, Scopus
 17. Дєгтяр Андрій Олегович — доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та підприємництва Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського, Заслужений діяч науки і техніки України (Харків, Україна) ORCID, Google Academy
 18. Дєгтяр Олег Андрійович — доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова (Харків, Україна) ORCID, Google Academy
 19. Журавльова Лариса Петрівна — доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Поліського національного університету (Житомир, Україна) ORCID, Google Academy, Web of Science
 20. Ічанська Олена Михайлівна - кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри авіаційної психології Національного авіаційного університету (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus
 21. Кайдашев Роман Петрович — доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного, фінансового та банківського права Міжрегіональної академії управління персоналом (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, Scopus
 22. Кобець Дмитро Леонтійович - кандидат економічних наук (доктор філософії), доцент Хмельницького національного університету, доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування (м. Хмельницький, Україна) ORCID, Google Scholar, Scopus, Web of Science, e-mail: asstejnnki@gmail.com
 23. Коляденко Ніна Володимирівна - доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри медичної психології Міжрегіональної академії управління персоналом (Київ, Україна) ORCID, Google Academy
 24. Кошова Світлана Петрівна — кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри управління охорони здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, e-mail: svet.lana.koshova@gmail.com
 25. Лігоцький Анатолій Олексійович — доктор педагогічних наук,  професор (Київ, Україна) ORCIDGoogle Academy
 26. Лич (Назарук) Оксана Миколаївна - доктор психологічних наук, доцент, член-кореспондент української академії акмеології, член громадської спілки «Національна психологічна асоціація», доцент кафедри авіаційної психології Національного авіаційного університету (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus
 27. Мальцев Дмитро Валерійович кандидат медичних наук,  завідувач лабораторії імунології і молекулярної біології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, Scopus
 28. Мельник Володимир Степанович — доктор медичних наук, професор кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, декан медичного факультету №1 (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, Scopus
 29. Мідельський Сергій Людвигович – професор, Академік,  Президент Регіональної Академії Менеджменту (Казахстан)
 30. Міхальський Томаш — доктор наук, доцент кафедри географії регіонального розвитку Гданського університету (Польща)  ORCID, Google Academy
 31. Мовмига Наталія Євгенівна - кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри безпеки праці та навколишнього середовища Національного Технічного Університету «Харківський Політехнічний Інститут» (Харків, Україна), ORCID, Google Academy, Web of Science, e-mail: movnatt@ukr.net
 32. Мотренко Тимофій Валентинович — доктор філософських наук, професор, професор кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом, Академік Національної академії педагогічних наук України (Київ, Україна) ORCID, Wikipedia
 33. Нікульчев Микола Олександрович – доктор богословських наук, кандидат філософських наук, професор, доцент кафедри філософії НУ «ОМА» (Одеса, Одеська область, Україна), ORCIDGoogle AcademyWeb of Science, email: mykola.nikulchev@hotmail.com
 34. Недбалек Карел — докор філософії (PhD) в галузі права, доцент, професор Європейського професійного докторату,MBA, адвокат (Чехія) ORCID
 35. Новак-Каляєва Лариса Миколаївна — доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (Львів, Україна) ORCID, Google Academy
 36. Носирєв Олександр Олександрович — кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри туризму і готельно-ресторанного бізнесу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (Харків, Україна) ORCID, Google Academy, Scopus, Web of Science, e-mail: oleksandr.nosyriev@khpi.edu.ua
 37. Орел Марія Григорівна - доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом (Київ, Україна) ORCID
 38. Павлов Костянтин Володимирович — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва i маркетингу Волинського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна) ORCID, Google Academy
 39. Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна — доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом (Київ, Україна) ORCID, Google Academy
 40. Перестюк Інга Миколаївна – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом (Київ, Україна) ORCID, Google Academy
 41. Помиткін Едуард Олександрович — доктор психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, Scopus
 42. Радзіховська Наталія Станіславівна — кандидат медичних наук, лікар вищої категорії, завідувач відділенням неврології КНП "Клінічна лікарня №15 Подільського району м. Києва", асистент кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця (Київ, Україна), Google Academy
 43. Савенко Олена Анатоліївна - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і права Дніпровського державного аграрно-економічного університету, членкиня громадської наукової організації "Фінансово-економічна наукова рада" (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, e-mail: savenkoea@ukr.net
 44. Ситник Григорій Петрович — доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри державного управління Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) ORCID, Wikipedia
 45. Стовба Тетяна Анатоліївна – кандидат економічнихнаук, доцент кафедри економіки та морського права Херсонської державної морської академії (Херсон, Україна) ORCID, Google Academy, email: stovba.t1210@gmail.com
 46. Тимошенко Наталія Юріївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна), ORCID, Google Academy, email: n22tim@gmail.com
 47. Титко Анна Василівна — кандидат  юридичних наук, провідний науковий співробітник Національної академії внутрішніх справ ORCID, Google Academy
 48. Турчинова Ганна Володимирівна — кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету природничо-географічної освіти та екології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ, Україна) ORCIDGoogle Academy, Scopus
 49. Хохліна Олена Петрівна — доктор психологічних наук, професор, професор кафедри авіаційної психології Національного авіаційного університету (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, Scopus
 50. Цимбалюк Руслан Степанович — кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної хірургії № 1  Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, декан медичного факультету №2 (Київ, Україна) Google Academy, Scopus
 51. Чернуха Надія Миколаївна — доктор педагогічних наук,  професор,  професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка  (Київ, Україна) ORCIDGoogle Academy, Scopus
 52. Шаповалова Алла Миколаївна - кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри філософії та історії Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, e-mail: a_shan65@ukr.net
 53. Якимчук Аліна Юріївна — доктор економічних наук, професор, професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності Національного університету водного господарства та природокористування (Рівне, Україна) ORCID, Google Academy
 54. Яковицька Лада Савелівна — доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри авіаційної психології Національного авіаційного університету (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, Scopus