Включення до складу редакційних колегій видань, професійних та/або громадських об’єднань

Пропонуємо послуги з включення до складу: 

  • редакційних колегій (у якості члена, експерта, рецензента) вітчизняних наукових фахових журналів (категорія Б) із різних галузей науки, або іноземних наукових видань, що індексуються у міжнародних наукометричних базах;
  • професійних та/або громадських об’єднань.

ЦІННІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ДАНИХ ПОСЛУГ 
визначена Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30 грудня 2015 р. № 1187: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п#Text

Для науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які забезпечують освітній процес, під час ліцензування освітніх програм як одне із досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років: 

38. Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років: 

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах; 

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях. 

За бажанням, можна отримати Сертіфикат про членство у складі редакційної колегії видань, вартість якого становить 250 грн.

Процедура зі включення платна. 

Вартість узгоджується індивідуально, залежно від отриманого запиту. 

У середньому, ціни варіюються в межах 4000 грн.

За бажанням, можна отримати Сертіфикат про членство у складі громадської наукової організації, вартість якого становить 250 грн.