Шановні колеги!
У 2020 р. під егідою громадської наукової організації «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління», Міжрегіональної Академії управління персоналом та громадської організації «Асоціація науковців України» створена Видавнича Група"Наукові перспективи". Видавнича Група за свою мету має сприяння реалізації наукових та інтелектуальних інтересів України!

З нашою допомогою Ви можете отримати:
  1. Публікацію у щомісячному друкованому фаховому журналі з державного управління, права та економіки "Наукові перспективи";
  2. Участь у міжнародних науково-практичних конференціях (Сертифікат конференцій може вважатися документом, що підтверджує участь у роботі наукової конференції в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС згідно Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016 № 13);
  3. Написання та видання колективних монографій;
  4. Підготовку до друку та друк наукових праць, збірок документів і матеріалів: енциклопедичних, довідкових, науково-популярних та ін.;
  5. Переклад наукових матеріалів (статті, анотації, реферати, монографії, методичні матеріали, освітні документи) на англійську, російську, польську та ін. мови;
  6. Оформлення списків літератури та списків посилань «REFERENCES» за вимогами наукових видань та ДСТУ;
  7. Сприяння у підготовці наукових статей, за вимогами фахових видань України та міжнародних видань;
  8. Перевiрку наукових матерiалiв на плагiат;
  9. Цитування наукових робіт із обов’язковим забезпеченням посилання на них.