Стажування за кордоном

Стажування «Scientific perspectives and innovations in education: experience of the Czech Republic» («Наукові перспективи та інновації в освіті: досвід Чехії») на базі Міжнародного економічного інституту (дистанційно), тривалість - 180 годин (6 ЄКТС).

з 27 серпня 2022 року по 07 жовтня 2022 року

Стажування організовується у рамках роботи видавничої групи "Наукові перспективи" та у співпраці з громадською науковою організацією "Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління" і громадською організацією "Асоціація науковців України"

Стажування - для педагогічних і науково-педагогічних працівників на базі Міжнародного економічного інституту (дистанційно) у місті Есеніце, Чехія

Стажування проводиться з метою підвищення кваліфікації та обміну досвідом із зарубіжними колегами з питань сучасних аспектів модернізації публічного адміністрування, права, економіки, медицини, психології та інших галузей наук на основі інноваційних технологій.

Детальна програма стажування:

Модуль 1

Академічна мобільність в освіті, 60 год.:

  • систематизація та аналіз форм реалізації мобільності  професорсько-викладацького складу та інструментів її державної підтримки;
  • інтегральна класифікація форм міжнародної студентської мобільності;
  • організаційно-правові механізми розширення «експорту» освітніх послуг.

Модуль 2

Інноваційні напрями розвитку галузей науки: досвід Чехії, 70 год.:

  • зовнішні умови і рамки довгострокового прогнозу науково-технічного розвитку;
  • можливі наслідки реалізації глобальних викликів і тенденцій для науки в Чехії;
  • проривні технології і перспективні інновації, здатні внести істотний внесок у вирішення найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузях науки.

Модуль 3

Освіта та наукові дослідження в умовах сучасного розвитку економіки. Інноватика та методи навчання, 50 год.:

  • моделі розвитку державної політики у сфері вищої освіти в розвинених країнах світу;
  • удосконалення системи статистичних показників інноваційного розвитку науково-технологічної політики;
  • реформування законодавства Чехії з метою стимулювання та інтеграції наукової, науково-технічної діяльностей й освіти: інноваційний аспект.

Лектори Стажування:

Карел Недбалек - доктор юридичних наук, професор (Злін, Чеська Республіка).

Маркета Павлова - директор, Міжнародний економічний інститут (Прага, Чехія).

Юрій Кійков - доктор інформатики, доктор технічних наук у галузі розвитку освіти (Тепліце, Чехія).

 

Володимир Бачишин - доцент кафедри економіки (Братислава, Словаччина).

Петер Ошват - доцент юридичного факультету (Братислава, Словаччина).

 

Вартість міжнародного стажування: 180 євро (розраховується на дату оплати). Для участі у стажуванні необхідно надіслати на електронну адресу naukovi.perspectuvu@ukr.net Заявку (скачати заявку на участь у стажуванні) та фото-копії перших сторінок закордонного паспорта. Оплата здійснюється лише після надсилання підтвердження про отримання матерiалiв (реквізити для оплати направляються у листі-відповіді).

Відео-вітання учасникам стажування

 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СТАЖУВАННЯ СЛУХАЧАМ БУДУТЬ ВИДАНІ СЕРТИФІКАТИ!

(Сертифікат про проходження стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у країні, яка входить до Європейського Союзу для здобуття вчених звань доцента, професора і старшого дослідника згідно Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти  і науки України від 14.01.2016 № 13!!!)

 

Звертаємо Вашу увагу, що, враховуючи епідемічну ситуацію у світі, здобувачі вчених звань можуть підтвердити свій міжнародний досвід дистанційно. Відповідне роз'яснення надано Міністерством освіти і науки України (завантажити Лист-роз'яснення).