Стажування за кордоном

Стажування «Scientific perspectives and innovations in education: experience of the Czech Republic» («Наукові перспективи та інновації в освіті: досвід Чехії») на базі Міжнародного економічного інституту (дистанційно), тривалість - 180 годин (6 ЄКТС).

з 08 лютого 2023 року по 07 квiтня 2023 року

Стажування організовується у рамках роботи видавничої групи "Наукові перспективи" та у співпраці з громадською науковою організацією "Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління" і громадською організацією "Асоціація науковців України"

Стажування - для педагогічних і науково-педагогічних працівників на базі Міжнародного економічного інституту (дистанційно) у місті Есеніце, Чехія

Стажування проводиться з метою підвищення кваліфікації та обміну досвідом із зарубіжними колегами з питань сучасних аспектів модернізації публічного адміністрування, права, економіки, медицини, психології та інших галузей наук на основі інноваційних технологій.

Завантажити документ із програмою стажування

Детальна програма стажування:

Модуль 1

Академічна мобільність в освіті, 60 год.:

  • систематизація та аналіз форм реалізації мобільності  професорсько-викладацького складу та інструментів її державної підтримки;
  • інтегральна класифікація форм міжнародної студентської мобільності;
  • організаційно-правові механізми розширення «експорту» освітніх послуг.

Модуль 2

Інноваційні напрями розвитку галузей науки: досвід Чехії, 70 год.:

  • зовнішні умови і рамки довгострокового прогнозу науково-технічного розвитку;
  • можливі наслідки реалізації глобальних викликів і тенденцій для науки в Чехії;
  • проривні технології і перспективні інновації, здатні внести істотний внесок у вирішення найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузях науки.

Модуль 3

Освіта та наукові дослідження в умовах сучасного розвитку економіки. Інноватика та методи навчання, 50 год.:

  • моделі розвитку державної політики у сфері вищої освіти в розвинених країнах світу;
  • удосконалення системи статистичних показників інноваційного розвитку науково-технологічної політики;
  • реформування законодавства Чехії з метою стимулювання та інтеграції наукової, науково-технічної діяльностей й освіти: інноваційний аспект.

Лектори Стажування:

Карел Недбалек - доктор юридичних наук, професор (Злін, Чеська Республіка).

Маркета Павлова - директор, Міжнародний економічний інститут (Прага, Чехія).

Юрій Кійков - доктор інформатики, доктор технічних наук у галузі розвитку освіти (Тепліце, Чехія).

 

Володимир Бачишин - доцент кафедри економіки (Братислава, Словаччина).

Петер Ошват - доцент юридичного факультету (Братислава, Словаччина).

 

Вартість міжнародного стажування: 180 євро (розраховується на дату оплати). Для участі у стажуванні необхідно надіслати на електронну адресу naukovi.perspectuvu@ukr.net Заявку (скачати заявку на участь у стажуванні) та фото-копії перших сторінок закордонного паспорта. Оплата здійснюється лише після надсилання підтвердження про отримання матерiалiв (реквізити для оплати направляються у листі-відповіді).

Відео-вітання учасникам стажування

 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СТАЖУВАННЯ СЛУХАЧАМ БУДУТЬ ВИДАНІ СЕРТИФІКАТИ ТА НАДІСЛАНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

(Сертифікат про проходження стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у країні, яка входить до Європейського Союзу для здобуття вчених звань доцента, професора і старшого дослідника згідно Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти  і науки України від 14.01.2016 № 13!!!)

 

Сертифікат та його змістовна частина відповідають положенням Постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. No 411 «Питання навчання студентів та стажування (наукового стажування) аспірантів, ад’юнктів і докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном», Постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. No 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність», внутрішнім розпорядчим документам ЗВО України про організацію освітнього процесу для аспірантів (здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії) щодо навчання в аспірантурі чи докторантурі.

Також, звертаємо Вашу увагу, що здобувачі вчених звань можуть підтвердити свій міжнародний досвід дистанційно. Відповідне роз'яснення надано Міністерством освіти і науки України (завантажити Лист-роз'яснення).