Публікація колективних монографій

Central European Education Institute (Братислава, Словаччина)
Міжнародний економічний інститут (Есеніце, Чехія)
Національний інститут економічних досліджень (Батумі, Грузія)
Батумський навчальний університет навігації (Батумі, Грузія)
Регіональна Академія Менеджменту (Казахстан)
Громадська наукова організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління» (Київ, Україна)
Громадська організація «Асоціація науковців України» (Київ, Україна)

Колективна монографія

Розпочато набір матеріалів для публікації ІХ-го тому колективної монографії міждисциплінарного напряму "Сучасні аспекти науки".
Монографію буде видано та розміщено на сайті до 12 липня 2021 р.
Прийом матеріалів до 07 липня 2021 року (включно).

З надісланих матеріалів будуть сформовані підрозділи у відповідних розділах.

Майбутнє наукове видання стане результатом праці колективу авторитетних авторів, об'єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень на міжнародній арені.

До участі у написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі, аспіранти та ін.

Матеріали надаються лише електронною поштою на naukovi.perspectuvu@ukr.net (зразок матеріалів)

Оргвнесок складає 70 грн. за сторінку тексту. Оплата здійснюється лише після отримання підтвердження про прийняття  матеріалів до друку (реквізити для оплати авторові направляються у листі-відповіді). Вартість друкованого примірника монографії варiюється в залежностi вiд кiлькостi сторiнок у виданнi (примірник надсилається Новою Поштою).

Завантажити інформаційний лист

Цінність опублікування у монографії:

Постанова Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»

Для кандидатів та докторів для участі у разових радах в рамках експерименту з присудження ступеня доктора філософії:

п. 6.  Рада утворюється у складі голови та членів ради – двох рецензентів і двох опонентів. Вчений, який пропонується до складу ради, повинен мати не менше трьох наукових публікацій, опублікованих за останні п’ять років, за науковим напрямом, за яким підготовлено дисертацію здобувача, з яких не менше однієї публікації у виданнях, проіндексованих у базах даних Scopus та/або Web of Science Core Collection. До таких публікацій зараховуються монографії, розділи монографій, статті у періодичних наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, затвердженого МОН, або у періодичних наукових виданнях інших держав.

Для аспірантів для захисту у разових радах в рамках експерименту з присудження ступеня доктора філософії:

п. 11. Основні наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше ніж у трьох наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації. До таких наукових публікацій зараховуються: статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (замість однієї статті може бути зараховано монографію, або розділ монографії, опублікованої у співавторстві).

Наказ МОН України від 23.09.2019 № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»

Для апробації результатів дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук:

п. 2. Установити, що:

1) основні наукові результати дисертації (виконаної у формі рукопису, монографії, наукової доповіді) на здобуття наукового ступеня доктора наук має бути висвітлено не менше ніж у 20 наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації. До таких наукових публікацій належать:

не більше ніж дві (два) монографії (розділи у колективних монографіях);

Для апробації результатів дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

п. 2. Установити, що:

2) основні наукові результати дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук має бути висвітлено не менше ніж у трьох наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації. До таких наукових публікацій належать:

статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (замість однієї статті може бути зараховано монографію, або розділ монографії, опублікованої у співавторстві).

Додаток 3 (Анотований звіт) до Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними (пункт 5 розділу ІІІ), затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 № 1287

Для звітування в рамках наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених:

п. 5.4. Анотованого звіту:
Монографії та/або розділи монографій, що опубліковані за темою проєкту у закордонних виданнях мовами країн, які входять до ОЕСР, та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР, вказуються у таблиці 5 цього Звіту.

Основна контактна особа

ЖУКОВА Ірина Віталіївна - Головний редактор, кандидат наук з державного управління, доцент.
email: naukovi.perspectuvu@ukr.net
тел. моб. (063) 951-78-55