Участь у міжнародних науково-освітніх проєктах

Шановні колеги!

Mezinárodní Ekonomický Institut International Economic Institute s.r.o. (Міжнародний економічний інститут) (м. Есеніце, Чехія)) запрошує Вас взяти участь у міжнародному науково-освітньому проєкті Development of online courses for teaching in higher education institutions ( "Розробка он-лайн курсів для викладання у вищих навчальних закладах") (далі – Проєкт)), 180 год., 6 кредитів ЄКТС.

Форма участі: дистанційна.

Робочі мови: українська, англійська (з перекладом).

 

Проєкт організований у рамках роботи Видавничої групи "Наукові перспективи" та у співпраці з Інститутом освіти Азербайджанської республіки (Азербайджан), Інститутом філософії та соціології Національної Академії Наук Азербайджану (Азербайджан), Регіональною Академією Менеджменту (Казахстан), Батумським університетом навігації (Грузія), громадською науковою організацією "Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління" (Україна), громадською організацією "Асоціація науковців України" ( Україна).

 

із 03 червня 2023 року по 03 липня 2023 року

 

Подавайте заявки до 03 липня 2023 року (включно) та беріть участь в унікальному Проєкті! Подавайтеся саме зараз!!!

Чому цей Проєкт?

Мета Проєкту – надати корисну, актуальну інформацію про міжнародні стратегії, інструменти та принципи розробки онлайн-курсу з нуля з представленням повної поетапної інструкції задля полегшення процесу підготовки навчально-методичних матеріалів, зростання мотивації здобувачів вищої освіти/слухачів до навчання та інтелектуального розвитку, а, також, підвищення рівня якості вітчизняної освіти. 

Сучасний стан та перспективи розвитку державної політики у сфері науки в Україні показали, що освіта має вийти на новий європейський інноваційний рівень. Викладачі стикнулися з тим, що традиційні інструменти вже не працюють, а реалізація нових викликає багато запитань та, насамперед, технічних труднощів. Тож, даний Проєкт стане у нагоді працівникам вищих навчальних закладів та наукових установ, які бажають бути на гребені новітніх можливостей та прагнуть зацікавити молодь до надбання сучасних навичок та знань.

Даний Проєкт висвітлює міжнародний досвід вищих навчальних закладів та представляє цінність для науковців, лекторів, вчителів, які викладають дисципліни у вищих навчальних закладах України, школах, інших навчальних інституціях та організаціях. Пізнавальний потенціал кожного фахівця, залученого до Проєкту, буде реалізований завдяки опануванню сучасних практик онлайн-навчання.

План реалізації Проєкту:

  1. Етапи створення онлайн-курсу. Модель ADDIE.
  2. Аналіз цільової групи.
  3. Написання конспекту курсу.
  4. Дизайн бази модуля. Гібридний підхід.
  5. Оцінювання. Типи та способи.
  6. Мультимедійні принципи у навчанні.
  7. Огляд онлайн-інструментів. Стратегія BRIDGE.
  8. Оцінка курсу.

Як відбувається відбір учасників?

Група учасників відбирається на основі мотивації та загальної відповідності умовам Проєкту з точки зору країн, віку, статі та використовуваних каналів соціальних мереж.

 

ЦІННІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ УЧАСТІ У ПРОЄКТІ:

- виконання пп. 10, п. 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187
38. Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років:
10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;

- підвищення показників під час рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних та педагогічних працівників за рахунок участі в реалізації міжнародних наукових проєктів;

- отримання можливості потрапляння Вашого університету до міжнародних університетських рейтингів, зокрема, Світового Рейтингу Найкращих Ректорів та Університетів, 2023 IHBI;

- розширення співпраці з міжнародними організаціями, науковими установами, громадськими, професійними об'єднаннями для популяризації власних наукових здобутків;

- можливість зробити персональний внесок у розвиток світової науки на користь Людства, що дозволить зберігати і популяризувати інформацію про Вас, Ваші наукові досягнення та ін.

 

До реалізації та висвітлення тематичного практико-орієнтованого контенту Проєкту приєднається Вуколова Катерина Володимирівна - кандидат філологічних наук, доцент Дніпровського відділення центру наукових досліджень та викладання іноземних мов  Національної академії наук України, Тренер міжнародного проєкту «Розробка інструментів для викладання іноземноі мови» (Оснабрюкскький університет, Німеччина).

 

Що необхідно для участі у Проєкті?

Для участі у Проєкті необхідно надіслати на електронну адресу naukovi.perspectuvu@ukr.net Заявку (скачати заявку на участь у Проєкті) та фото-копії перших сторінок закордонного паспорта.

Якщо ви маєте додаткові запитання щодо Проєкту та програми, ви можете надіслати повідомлення за емейлом: naukovi.perspectuvu@ukr.net 

 

Вартість участі у Проєкті: 120 євро (розраховується на дату оплати).  

 

Відео-вітання учасникам

 

Всі учасники\учасниці Проєкту отримають Сертифікат про участь у Проєкті "Development of online courses for teaching in higher education institutions" та інформаційні відео-матеріали!

Разом працюємо, навчаємося і перемагаємо!