Публікація статтей у журналах, що включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science

Запрошуємо публікувати  наукові статті  у журналах, що включені до наукометричних базах Scopus та  Web of Science.

Для чого науковцям потрібні публікації у наукометричних базах Scopus і Web of Science?

Інтеграція в європейський освітній процес спричинила за собою зміни і прийняття нових нормативів МОН. Англомовний світ, на який орієнтована Україна, має на увазі, що сама по собі наукова стаття не несе цінності, якщо вона не опублікована.

Тобто, просто стаття – сировина, а її розміщення в журналі Скопус вже дозволяє говорити, що це термінальний продукт. Чому така висока планка? На це є обов’язкові і умовно обов’язкові причини:

 • внесені зміни до нормативного акту, що регламентує питання опублікування результатів дисертацій здобувачів, які претендують на отримання статусу доктора філософії або доктора наук;
 • це базовий критерій при працевлаштуванні наукових співробітників і викладачів, особливо якщо вирішується питання прийому на роботу за кордоном;
 • за кількістю статей Scopus і Web of Science складається звіт вчених за результатами роботи за рік;
 • статті в авторитетних журналах істотно підвищують інвестиційну привабливість проєктів і шанси на отримання грантів;
 • такі публікації враховуються при складанні рейтингу вченого, позитивно впливають на його імідж, ділову репутацію.

Такий підхід, незважаючи на складність, працює на руку вченим. Публікації в рецензованих журналах вищого рівня автоматично стають доступними для всієї наукової громадськості світу, і показники їх цитування при грамотному відношенні збільшуються в рази.

Що передбачає надання даної послуги:

 • Співавторство у статтях для розміщення у профільних журналах, включених до наукометричних баз Scopus та  Web of Science (видання різних профілів, від Q1 до Q4 квартиля. Наявність швидких та довготермінових пропозицій публікації);
 • Підготовка, написання наукової статті за бажаною тематикою для розміщення у профільних журналах, включених до наукометричних баз Scopus та  Web of Science;
 • Індивідуальний підбір журналів необхідних профілів до тематики наукової статті для публікації у профільних журналах включених до наукометричних баз Scopus та  Web of Science;
 • Повний супровід статті для розміщення у профільних журналах, включених до наукометричних баз Scopus та  Web of Science.

Ми гарантуємо:

 • Прискорене рецензування роботи;
 • 100% гарантію прийняття статті.

За деталями щодо опублікування статті звертайтеся, будь-ласка, на email: naukovi.perspectuvu@ukr.net