Редакційна колегія

Головний редактор: Богом'я Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, Заслужений винахідник України.

Заступники головного редактора:

Тимощук Олена Миколаївна, доктор технічних наук, професор, директор інституту, Державний університет інфраструктури та технологій, заступник головного редактора, Київ, Україна.

Сухенко Владислав Юрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, заступник головного редактора, Київ, Україна.

 

Члени редакційної колегії:

Пунько Володимир Павлович, доктор технічних наук, професор, Приватний вищий навчальний заклад Університет новітніх технологій, в.о. ректора, Київ, Україна.

Малік Тетяна Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри геодезії, землеустрою та екології, Приватний вищий навчальний заклад Університет новітніх технологій, Київ, Україна.

Кравченко Юрій Васильович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри мережевих та Інтернет технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Сербін Сергій Іванович, доктор технічних наук, професор, директор Машинобудівного навчально-наукового інституту, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Київ, Україна.

Мачалін Ігор Олексійович, доктор технічних наук, професор, директор інституту, Національний авіаційний університет, Київ, Україна.

Онищенко Олег Анатолійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технічної експлуатації флоту, Національний університет "Одеська морська академія", Київ, Україна.

Боровий Валентин Олександрович, доктор технічних наук, професор, Приватний вищий навчальний заклад Університет новітніх технологій, Київ, Україна.

Гафаров Айдін Маміш оглу, доктор технічних наук, професор, начальник відділу, Міністерство з надзвичайних ситуацій Азербайджанської Республіки, Баку, Азербайджан.

Кшиштоф Сікора, доктор наук, професор, Президент, Економічний університет, Бидгощ, Польща.