Наука і техніка сьогодні

Про журнал

У сiчнi 2022 року з метою розвитку наукового, технічного потенціалу різних галузей науки шляхом оприлюднення результатів досліджень та їх інтеграції у сучасний освітній простір засновано електронний журнал «Наука і техніка сьогодні» (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Техніка», Серія «Фізико-математичні науки») (далі – журнал).

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України вiд 07.04.2022 № 320 (додаток до наказу можна завантажити тут) журналу присвоєно категорію "Б" із економіки та педагогіки.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України вiд 06.06.2022 № 530 (додаток до наказу можна завантажити тут) журналу присвоєно категорію "Б" із права.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України вiд 10.10.2022 № 894 (Наказ можна завантажити тут) журналу присвоєно категорію "Б" із технiки (спеціальність - 122 Комп'ютерні науки).

Засновники журналу: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСАМБЛЕЯ ДОКТОРІВ НАУК З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ", ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ НАУКОВЦІВ УКРАЇНИ"  та  Видавнича група «Наукові перспективи».

Журнал видається у рамках роботи Видавничої групи «Наукові перспективи».

Журнал видається за підтримки Міждержавної гільдії інженерів консультантів, Інституту філософії та соціології Національної Академії Наук Азербайджану (Баку, Азербайджан), громадської організації «Християнська академія педагогічних наук України» та громадської організації «Всеукраїнська асоціація педагогів і психологів з духовно-морального виховання».

Виданню присвоєний Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2786-6025 online.

Всім статтям присвоюється унікальний номер DOI із префіксом 10.52058.

Періодичність виходу – 1 раз на місяць.

Мови журналу – українська, англійська (змішаними мовами).

Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Категорії читачів: вчені, педагоги, представники вищих навчальних закладів та наукових інституцій, а, також фахівці тематики наукового журналу.

Журнал включено до міжнародної пошукової системи Google Scholar

до міжнародної наукометричної бази даних  Research Bible

до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (IC)

Тематичні рубрики з педагогіки:

 • актуальні проблеми освіти та педагогіки;
 • сучасні освітні технології;
 • методика навчання і виховання;
 • професійна освіта;
 • початкова освіта;
 • спеціальна педагогіка.

Тематичні рубрики з права:

 • державотворення і правотворення;
 • питання приватного права;
 • проблеми сучасного конституціоналізму;
 • судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності;
 • питання публічного права;
 • процесуальне законодавство;
 • кримінологія;
 • судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності;
 • міжнародне право.

Тематичні рубрики з економіки:                           

 • економічна теорія та історія економічної думки;
 • світове господарство і міжнародні економічні відносини;
 • основи управління національним господарством.
 • інноваційне управління підприємством;
 • розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
 • гроші, фінанси і кредит;
 • бухгалтерський облік, аналіз, аудит та статистика.

Тематичні рубрики з техніки:

 • інженерія програмного забезпечення;
 • комп’ютерні науки;
 • комп’ютерна інженерія;
 • інформаційна безпека;
 • кібербезпека;
 • авіаційна та ракетно-космічна техніка;
 • хімічні технології та інженерія;
 • технології захисту навколишнього середовища;
 • авіаційний транспорт;
 • транспортні технології (за видами).

Тематичні рубрики з фізико-метаматичних наук:

 • експериментальні дослідження з ядерної фізики, космічних променів і елеметарних частинок;
 • теоретичні дослідження фізики високих енергій, фізики твердого тіла, фізики плазми та керованого ядерного синтезу, фізики пучків заряджених частинок, плазмової електроніки;
 • матеріалознавство;
 • фізика тонких плівок, фізика конденсованих середовищ;
 • функціональних матеріалів і покриттів, технічної теплофізики та промислової теплоенергетики;
 • медична фізика та фізичнітехнології в міждисциплінарному контексті;
 • математичний аналiз;
 • математична фізика;
 • математична теорія керування та механіки;
 • інші розділи математики, якi мiстять новi теоретичнi результати i мають прикладне значення.

 

Протокол № 5/1-22 від 21 січня 2022 року засідання постійно діючого виконавчого органу Президії Громадської організації «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСАМБЛЕЯ ДОКТОРІВ НАУК З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ» «Про заснування електронного журналу «Наука і техніка сьогодні»  (Серія «Педагогіка», Серія «Право»,  Серія «Економіка», Серія «Техніка»,  Серія «Фізико-математичні науки»)»

Протокол № 2-1/22 від 24 січня 2022 року засідання постійно керівного органу  Президії Громадської організації «Асоціація науковців України» «Про заснування електронного журналу  «Наука і техніка сьогодні» (Серія «Педагогіка», Серія «Право»,  Серія «Економіка», Серія «Техніка»,  Серія «Фізико-математичні науки»)»

ВИТЯГ З НАКАЗУ  Видавничої групи «Наукові перспективи» № 2/22 від 20.01.2022 р.  «Про заснування електронного журналу  «Наука і техніка сьогодні»  (Серія «Педагогіка», Серія «Право»,  Серія «Економіка», Серія «Техніка»,  Серія «Фізико-математичні науки»)»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЖУРНАЛ

Видавець: громадська організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління», Свiдоцтво серія ДК №4957 від 18.08.2015 р.
Адреса: Андріївський узвіз, буд.11, оф 68, м. Київ, 04070.