Редакційна колегія

Харченко ІринаГолова редакційної колегії:
Жукова Ірина Віталіївна - кандидат наук з державного управління, доцент, Заступник директора з навчально-виховної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології  ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ, Україна ORCIDGoogle Academy, Scopus, e-mail: irina_pravo@ukr.net

Головний редактор: Чернуха Надія Миколаївна — доктор педагогічних наук,  професор,  професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка  (Київ, Україна) ORCIDGoogle Academy, e-mail: nm_chernukha@ukr.net

Заступник головного редактора: Торяник Інна Іванівна - доктор медичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії вірусних інфекцій Державної установи «Інститут мікробіології та імунології імені І.І. Мечникова Національної академії медичних наук України» (Харків, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, Web of Science, email: kamysh_in@ukr.net

Заступник головного редактора: Сіданіч Ірина Леонідівна — доктор педагогічних наук,  професор,  завідувач кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти  (Київ, Україна) ResearcherID, ORCID, Google Scholar, сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України, e-mail: 2363395@ukr.net

Заступник головного редактора: Жуковський Василь Миколайович — доктор педагогічних наук,  професор, професор кафедри англійської мови Національного університету "Острозька академія" (Рівне, Україна) Google Academy, e-mail: vmzhukov5@gmail.com

Редакційна колегія:

 1. Бабова Ірина Костянтинівна - доктор медичних наук, професор, професор кафедри дефектології та фізичної реабілітації, ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського" (Одеса, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, email: babovairina@gmail.com
 2. Бабчук Олена Григоріївна – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри сімейної та спеціальної педагогіки і психології Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» (Одеса, Україна), ORCID, Google Academy, WoS, Researcher ID Web of Science: ДУВ-2340-2022, E-mail: LBabchyk@gmail.com
 3. Бахов Іван Степанович — доктор педагогічних наук,  професор,  завідувач кафедри  іноземної філології та перекладу Міжрегіональної академії управління персоналом (Київ, Україна) ORCIDGoogle Academy, e-mail: bakhov@ukr.net
 4. Балахтар Катерина Сергіївна - здобувач ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю 053. Психологія, старший викладач кафедри іноземних мов в Національному університеті ім. О. О. Богомольця (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, e-mail: bkskatrin@gmail.com
 5. Бартєнєва Ірина Олександрівна - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» (Одеса, Україна), ORCID, Google Academy, e-mail: irina021271@ukr.net
 6. Біляковська Ольга Орестівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна), ORCID, Google Academy, e-mail: olga_bi@ukr.net

 7. Вадзюк Степан Нестерович - доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України,почесний академік Національної академії педагогічних наук України , завідувач кафедри фізіології з основами біоетики та біобезпеки Тернопільського національного медичного університету імені І.Я Горбачевського України  (Тернопіль, Україна), ORCID, Google Scholatr, Scopus, email: v-st-n@ukr.net
 8. Вовк Вікторія Миколаївна - кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки Державного університету ім. Станіслава Сташіца в Пілі (м. Піла, Польща), ORCID, Google Academy

 9. Гвожьджєвіч Сильвія — кандидат наук, Державна професійна вища школа ім. Якуба з Парадижу в Гожуві-Великопольcькому (Польща), e-mail: assembly2015@ukr.net
 10. Головач Наталія Василівна — кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці Міжрегіональної академії управління персоналом (Київ, Україна) ORCIDGoogle Academy, e-mail: n_golovach@ukr.net
 11. Гречановська Олена Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри філософії та гуманітарних наук Вінницького національного технічного університету (Вінниця, Україна), ORCID, Google Academy, Web of Science, e-mail: stellamondo05@gmail.com
 12. Гудзь Наталія Іванівна - доктор фармацевтичних наук, професор кафедри технології ліків та біофармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (Львів, Україна), ад'юкт кафедри фармації і екологічної хімії  Опольського унівeрситету (Польща) (adjunct of the Department of Pharmacy and Ecological Chemistry of the University of Opole, Poland), ORCID, Google Academy, Scopus, email: natali_gudz@ukr.net, nataliia.hudz@uni.opole.pl
 13. Гуменникова Тамара Рудольфівна — доктор педагогічних наук,  професор,  директор Придунайської філії Міжрегіональної академії управління персоналом (Київ, Україна) ORCIDGoogle Academy, e-mail: gumennikova100@gmail.com
 14. Дерстуганова Наталя Вікторівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри освіти та управління навчальним закладом Класичного приватного університету (Запоріжжя, Україна), ORCID, Google Academy, e-mail: 12345re@ukr.net
 15. Долгова Олена Миколаївна - кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри авіаційної психології Національного авіаційного університету (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus
 16. Журавльова Лариса Петрівна — доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Поліського національного університету (Житомир, Україна) ORCIDGoogle AcademyWeb of Science, e-mail: lpz2008@ukr.net
 17. Заячківська Оксана Василівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та економічної безпеки Національного університету водного господарства та природокористування (Рівне, Україна), ORCID, Google Academy
 18. Інжиєвська Леся Анатоліївна — кандидат психологічних наук,  доцент,  доцент кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології  ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (Київ, Україна) Google Academy, e-mail: lesiy777@ukr.net
 19. Ічанська Олена Михайлівна - кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри авіаційної психології Національного авіаційного університету (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus
 20. Кардаш Оксана Любомирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри комп’ютерних технологій та економічної кібернетики Навчально-наукового інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне, Україна), ORCIDGoogle Academy
 21. Коваленко Олена Михайлівна - кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник відділу профільного навчання Інституту педагогіки НАПН України (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, email: cicekci@ukr.net
 22. Коваль Галина Миколаївна - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології, епідеміології з курсом інфекційних хвороб Ужгородського національного університету (Ужгород, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, e-mail: kaf-microbio@uzhnu.edu.ua
 23. Ковальчук Анна Сергіївна - здобувач ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю 053 Психологія Навчально-наукового інституту менеджменту та психології  ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (Київ, Україна) ORCID, e-mail: kovalchuk_anna1991@ukr.net
 24. Корильчук Неоніла Іванівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри терапії та сімейної медицини Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського МОЗ України (Тернопіль, Україна), ORCID, Google Scholar, Scopus, ResearcherID Web of Science, email: Korylchuk@tdmu.edu.ua, nkorylchuk@gmail.com
 25. Корнієнко Петро Сергійович  - доктор юридичних наук, доцент, адвокат, заступник першого проректора по роботі з коледжами, професор кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії статистики, обліку та аудиту (Київ, Україна) ORCID, Google Academy
 26. Кравчук Володимир Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Волинського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна) ORCID, Google Academy
 27. Кравчук Людмила Степанівна - кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», завідувач кафедрою фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту Хмельницького інститут соціальних технологій Університет «Україна» (Хмельницький, Україна) ORCID, Google Academy, Scopus, e-mail: kravchuk_lst@ukr.net

 28. Крайник Григорій Сергійович - кандидат юридичних наук, доцент, доцент Житомирського державного університету імені Івана Франка (Житомир, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, e-mail: vip.kraynik@ukr.net
 29. Левков Анатолій Анатолійович - кандидат медичних наук, доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», доцент кафедри онкологогії, радіаційної медицини та радіології Полтавського державного медичного університету (Полтава, Україна), ORCID, Google Scholar, Scopus, email: levkov.anatolij03@gmail.com
 30. Лігоцький Анатолій Олексійович — доктор педагогічних наук,  професор (Київ, Україна) ORCIDGoogle Academy, e-mail: kafedra777@ukr.net

 31. Лисенко Дмитро Андрійович  - кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини №2 Вінницького національного медичного університету (Вінниця, Україна), ORCID, Google Academy, email: bastyl@bigmir.net
 32. Лич (Назарук) Оксана Миколаївна - доктор психологічних наук, доцент, член-кореспондент української академії акмеології, член громадської спілки «Національна психологічна асоціація», доцент кафедри авіаційної психології Національного авіаційного університету (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus
 33. Макаренко Олександр Миколайович — доктор медичних наук, професор,  академік Міжнародної академії освіти та науки, професор кафедри  загальномедичних дисциплін Міжрегіональної академії управління персоналом (Київ, Україна) ORCIDGoogle AcademyScopus, e-mail: makarenko.alexander.1954@gmail.com
 34. Мальцев Дмитро Валерійович кандидат медичних наук,  завідувач лабораторії імунології і молекулярної біології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (Київ, Україна) ORCIDGoogle Academy, e-mail: doctormaltsev@gmail.com
 35. Марушева Олександра Анатоліївна - доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри публічного управління та інформаційного менеджменту ПВНЗ Університет Новітніх Технологій (м. Київ, Україна), ORCID, Google Academy, e-mail: marusheva.o@gmail.com
 36. Мельник Володимир Степанович — доктор медичних наук, професор кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, декан медичного факультету №1 (Київ, Україна) ORCIDGoogle AcademyScopus, e-mail: volodymyr.melnyk@nmu.ua
 37. Мідельський Сергій Людвигович – професор, Академік, Президент Регіональної Академії Менеджменту (Казахстан), e-mail: inf.academ@gmail.com
 38. Міхальський Томаш — доктор наук, доцент кафедри географії регіонального розвитку Гданського університету (Польща)  ORCIDGoogle Academy, e-mail: tomasz.michalski@ug.edu.pl
 39. Миргород-Карпова Валерія Валеріївна  - кандидат юридичних наук, заступник директора з наукової роботи, старший викладач кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету (Суми, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, Web of Sciencs, e-mail: vv_myrhorod@ukr.net
 40. Мочалов Юрій Олександрович - доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургічної стоматології та клінічних дисциплін ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Ужгород, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, email: yuriy.mochalov@uzhnu.edu.ua
 41. Нікульчев Микола Олександрович – доктор богословських наук, кандидат філософських наук, професор, доцент кафедри філософії НУ «ОМА» (Одеса, Одеська область, Україна), ORCIDGoogle AcademyWeb of Science, email: mykola.nikulchev@hotmail.com
 42. Помиткін Едуард Олександрович — доктор психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (Київ, Україна) ORCIDGoogle AcademyScopus, e-mail: eduard.pomytkin@gmail.com
 43. Помиткіна Любов Віталіївна — доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри авіаційної психології Національного авіаційного університету (Київ, Україна) ORCIDGoogle AcademyScopus, e-mail: lyubvit@ukr.net
 44. Попель Оксана Василівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української та іноземної філології Одеського національного технологічного університету (Одеса, Україна), ORCID, Google Academy, e-mail: ksenjapopel2580@gmail.com
 45. Приходькіна Наталія Олексіївна - доктор педагогічних наук, професор  кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології  ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (Київ, Україна), ORCID, Google Academy
 46. Прокоф‘єва Марина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземної філології факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного універсиетут (Київ, Україна) Scopus, Google Scholar, ReseacrhGate, e.mail: maryna.zheludenko@ukr.net
 47. Сирник Ярослав - доцент кафедри антропології Вроцлавського університету (Вроцлав, Польша), ORCIDGoogle AcademyWeb of Science, e-mail: jaroslaw.syrnyk@uwr.edu.pl
 48. Трушкіна Наталія Валеріївна - кандидат економічних наук, член-кореспондент Академії економічних наук України, дійсний член Центру українсько-європейського наукового співробітництва, старший науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики та розвитку підприємництва, Інститут економіки промисловості НАН України (Київ, Україна), ORCID, Google Academy
 49. Турчинова Ганна Володимирівна — кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету природничо-географічної освіти та екології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ, Україна) ORCIDGoogle Academy, e-mail: ipgoedekanat@ukr.net
 50. Філіппова Лариса Валеріївна – доктор педагогічних наук, кандидат хімічних наук, доцент, доцент закладу вищої освіти кафедри медичної біохімії та молекулярної біологіїНаціонального медичного університету імені О.О.Богомольця, (Київ, Україна), Scopus, Google Scholar, ORCID, e-mail: Filippoval@ukr.net, Lara_Filippova_v@i.ua
 51. Хохліна Олена Петрівна — доктор психологічних наук, професор, професор кафедри авіаційної психології Національного авіаційного університету (Київ, Україна) ORCIDGoogle AcademyScopus, e-mail: epkhokh@ukr.net
 52. Чаусова Тетяна Володимирівна — кандидат психологічних наук,  доцент,  доцент кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології  ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (Київ, Україна) Google Academy, e-mail: tvchausova@ukr.net
 53. Черська Марія Сергіївна - доктор медичних наук, завідувачка консультативно-діагностичним відділенням Державної Установи «Інститут ендокринології та обміну речовин НАМН України» (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, E-mail: emariya83@gmail.com
 54. Чумак Оксана Володимирівна - доктор  економічних наук, доцент, науковий співробітник відділу статистики і аналітики вищої освіти Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики», (Київ, Україна), ORCID, Google Academy
 55. Шевченко Валерія Геннадіївна - кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії #2 Одеського національного медичного університету (Одеса, Україна), ORCID, Google Scholar, Scopus, email: cujo22101984@gmail.com
 56. Яковицька Лада Савелівна — доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри авіаційної психології Національного авіаційного університету (Київ, Україна) ORCIDGoogle AcademyScopus, e-mail: fkpp@npu.edu.ua