Перспективи та інновації науки

Про журнал

“Журнал створений людьми, про людей, для людей”

Електронний науковий журнал “Перспективи та інновації науки (Серія «Психологія», Серія «Педагогіка», Серія «Медицина»)ˮ (далі – журнал) заснований з метою висвітлення актуальних питань теорії та практики психології, педагогіки та медицини в Україні, за кордоном.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України вiд 27.09.2021 № 1017 (Додаток до наказу можна завантажити тут) журналу присвоєно категорію "Б" із психології та педагогіки.

Журнал видається за підтримки КНП "Клінічна лікарня No15 Подільського району м.Києва", Центру дієтології Наталії Калиновської.

Засновники журналу: Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, громадська наукова організація «Система здорового довголіття в мегаполісі», Видавнича група «Наукові перспективи», громадська організація «Християнська академія педагогічних наук України» та громадська організація «Всеукраїнська асоціація педагогів і психологів з духовно-морального виховання».

Виданню присвоєний Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2786-4952 Online.

Всім статтям присвоюється унікальний номер DOI із префіксом 10.52058.

Періодичність виходу – 12 разiв на рiк.

Накази співзасновників щодо питання зміни періодичності виходу журналу.

Наказ про включенню до складу співзасновників електронного наукового періодичного видання громадської наукової організації «Система здорового довголіття в мегаполісі».

Витяг з протоколу засідання Вченої ради Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського про включення до складу засновників електронного наукового періодичного видання.

Витяг з наказу громадської наукової організації «Система здорового довголіття в мегаполісі» про входження до складу засновників електронного наукового періодичного видання «Перспективи та інновації науки».

Мови журналу – українська, англійська (змішаними мовами).

Журнал включено до міжнародної пошукової системи Google Scholar

до міжнародної наукометричної бази даних  Research Bible

до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (IC)

Журнал призначений для науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти. практиків та ін.

Рубрики видання з педагогіки:

 • Основи педагогіки;
 • Історія педагогічної науки;
 • Освітні технології;
 • Системний підхід у вищій освіті;
 • Методологія системи педагогічних наук;
 • Інформаційні технології в освіті;
 • Інтеграційні процеси та міжкультурні комунікації в галузі освіти.

Рубрики видання з психології:

 • Загальні питання психології;
 • Психологія розвитку та вікова психологія;
 • Етологія та порівняльна психологія;
 • Біопсихологія;
 • Дитяча та юнацька психологія;
 • Психологія старіння;
 • Соціальна психологія;
 • Прикладна психологія.

Рубрики видання з медицини:

 • Інноваційні технології створення нових лікарських засобів, вакцин, діагностикумів;
 • Молекулярна біологія та генетика;
 • Діагностичні, лікувальні та профілактичні технології;
 • Фізіологія біохімії та морфології людини;
 • Експериментальна, клінічна фармакологія та патофізіології;
 • Вивчення етіології та патогенезу захворювань;
 • Сучасні досягнення в діагностиці, профілактиці та лікуванні захворювань;
 • Медична психологія;
 • Гематологія та трансфузіологія.

Витяг з наказу засновника Видавничого дому «Наукові перспективи» про утворення журналу

Витяг з наказу засновника громадської організації «Християнська академія педагогічних наук України»  про утворення журналу

Витяг з наказу засновника «Всеукраїнська асоціація педагогів і психологів з духовно-морального виховання» про утворення журналу

Видавець: громадська організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління», Свiдоцтво серія ДК №4957 від 18.08.2015 р.

Адреса: Андріївський узвіз, буд.11, оф 68, м. Київ, 04070.