Політика відкритого доступу та щодо плагіату

Друкований журнал «Актуальні питання у сучасній науці» (Серія «Історія та археологія», Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Державне управління»,Серія "Техніка") (далі – журнал)  дотримується політики відкритого доступу (Open Access). Повнотекстовий доступ до наукових статей журналу, в режимі реального часу, представлений на офіційному сайті журналу у розділі «Архіви». Політика відкритого доступу видання сумісна з переважною більшістю політик відкритого доступу та архівування матеріалів.

Редакційна колегія журналу приймає до публікації тільки оригінальні матеріали, статті, які не були опубліковані раніше і не подавалися для публікації в інші журнали.

Для забезпечення принципів академічної доброчесності  видавничою групою «Наукові перспективи» було налагоджено співпрацю з сервісом перевірки на плагіат Unicheck. Unicheck - сервіс перевірки на плагіат для найкращих результатів. Сервіс пошуку плагіату перевіряє текстові документи на наявність запозичених частин тексту з відкритих джерел в Інтернеті, чи у внутрішній базі користувача. Unicheck підтримує академічну доброчесність у закладах освіти по всьому світу, а в Україні ним користується понад 250 закладів вищої освіти.

Журнал   користується програмним забезпеченням для виявлення текстових запозичень у представлених рукописах: Unicheck, eTXT. Рукописи, в яких виявили плагіат чи текстові запозичення без посилань на першоджерело, відхиляються редакційною колегією до опублікування статті у журналі.

Редакційна колегія журналу наукових праць аналізує будь-який випадок плагіату по суті. Якщо плагіат, чи текстові запозичення, виявлено редакторами, або рецензентами, на будь-якому етапі до публікації рукопису, автора (авторів) попереджають про необхідність переписати текст, або зробити посилання на першоджерело.

Відсоток плагіату розраховується програмним забезпеченням, а також оцінюється редакційною колегією.

Якщо після опублікування виявлено плагіат, то редакційна колегія проводить аналіз даного факту. Якщо буде знайдено плагіат, редакція журналу зв'яжеться з автором. Сторінки, що містять плагіат, буде позначено у PDF-файлі. Документ може бути відкликаним (видаленим) у залежності від масштабу плагіату.

 

Рекомендації щодо уникнення плагіату:

  • використовуйте лапки для інформації, взятої дослівно з джерела;
  • не змінюйте частини цитати в контексті речення;
  • використовуйте три крапки (пробіл і три крапки) для частини опущеної цитати;
  • використовуйте дужки для доданих власних слів;
  • обмежте використання прямих цитат.

Автори несуть відповідальність за отримання дозволу на авторське право для відтворення ілюстрацій, таблиць, малюнків, взятих у інших авторів та/або джерел. Дозвіл повинен бути розміщений внизу під кожним елементом.

Положення про утвердження академічної доброчесності та редакційно-видавничу етику друкованого наукового періодичного видання «Актуальні питання у сучасній науці»