Редакційна колегія

Головний редактор:
Гурко Олена Василівна
- доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри англійської мови для нефілологічних спеціальностей Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, (Дніпро, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, Web of Science, e-mail: hurko.o.v@gmail.com

Редакційна колегія:

 1. Александрова (Верба) Оксана Олександрівна – доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри теорії музики  Харківського національного університету iмені І. П. Котляревського, (Харків, Україна), ORCID, Web of Science, e-mail: aleksoks71@gmail.com
 2. Вакулик Ірина Іванівна - кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри журналістики та мовної комунікації Національного університету біоресурсів і природокористування України (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, e-mail: vakulyk@ukr.net
 3. Волошенко Марина Олександрівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Національного університету "Одеська Політехніка" (Одеса, Україна), ORCID, Google Academy, e-mail: marussia_v@ukr.net
 4. Вуколова Катерина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри романо-германської філології та перекладу Білоцерківського національного аграрного університету (Біла Церква, Україна), доцент Дніпровського відділення центру наукових досліджень та викладання іноземних мов Національної академії наук України, Дніпро, Україна (Дніпро, Україна), ORCID, Google Academy, WoS, email: Ekaterina.vukolova17@gmail.com
 5. Головня Алла Василівна - кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології і перекладу Національного авіаційного університету (Київ, Україна), Google Academy, ORCID, e-mail: afpnau@i.ua
 6. Ісайкіна Олена Дмитрівна - кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії та документознавства Національного авіаційного університету, член Спілки краєзнавців України (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, e-mail: isaykina.od@ukr.net
 7. Колмикова Олена Олександрівна - кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Дунайського інституту Національного університету "Одеська морська академія" (Одеса, Україна), ORCID, Google Academy, email: happysteinbock999@gmail.com
 8. Котельницький Назар Анатолійович -  кандидат історичних наук, доцент кафедри права Чернігівського інституту інформації, бізнесу та права Міжнародного науково - технічного університету імені академіка Юрія Бугая, член - кореспондент Центру українських досліджень Інституту Європи РАН (Чернігів, Україна), ORCID, Google Academy, http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0049046,  e-mail: subton7@gmail.com
 9. Кошетар Уляна Петрівна - кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри української мови та культури Національного авіаційного університету (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, email: upkoshetar@gmail.com
 10. Куриш Наталія Костянтинівна – кандидат педагогічних наук, заступник директора з науково-навчальної роботи, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (Чернівці, Україна), Google Academy, ORCID, e-mail: natalya@ukr.net
 11. Линтвар Ольга Миколаївна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології і перекладу Національного авіаційного університету (Київ, Україна), Google Academy, ORCID, e-mail: afpnau@i.ua
 12. Литвинська Світлана Віталіївна - кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови та культури Національного авіаційного університету, (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, e-mail: zlsv@ukr.net
 13. Матійчин Ірина Мстиславівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри методики музичного виховання і диригування Навчально-наукового інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка  (Дрогобич, Україна), Google Academy, e-mail: irynam65@ukr.net
 14. Матяш Ольга Іванівна - доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри алгебри і методики навчання математики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (Вінниця, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, e-mail: mikhailenko_l@ukr.net
 15. Мацько Віталій Петрович - доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови та літератури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (Хмельницький, Україна), ORCID, посилання на профіль вченого, e-mail: macko.vitaliy@gmail.com
 16. Михайленко Любов Федорівна - доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри алгебри і методики навчання математики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (Вінниця, Україна), Google Academy, ORCID, Scopus, e-mail: mikhailenko_l@ukr.net
 17. Михальчук Роман Юрійович - кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії Рівненського державного гуманітарного університету (Рівне, Україна), ORCID, Google Academy, email: mykhalchuk@ukr.net
 18. Мізюк Вікторія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності Ізмаїльського державного гуманітарного університету (Ізмаїл, Україна)ORCIDGoogle AcademyScopusWeb of Science, e-mail: kafedra.uptd@gmail.com
 19. Міщенко Ірина Іванівна - кандидат мистецтвознавства, доцент, Заслужений працівник культури України, член Національної спілки художників України, доцент кафедри мистецтвознавчої експертизи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, e-mail: irynart@ukr.net
 20. Ніколаєв Микола Ілліч - доктор історичних наук, професор кафедри історії на методики її навчання Ізмаїльського державного гуманітарного університету (Одеса, Україна), SCOPUS, ORCID, Web of Sciense, Google Academy, e-mail: olbiopol@gmail.com
 21. Осова Ольга Олексіївна - доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземної філології Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (Харків, Україна), ORCID, Google Academy, Web of Science, email: osova.olga@gmail.com
 22. Палічук Юрій Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри медицини катастроф та військової медицини Буковинського державного медичного університету (Чернівці, Україна), Google Academy, ORCID, Scopus, e-mail: palichukyura@gmail.com
 23. Потенко Людмила Олександрівна - кандидат філологічних наук, доцент, директор Черкаського інформаційно-учбового тренінгового центру Національного університету «Одеська юридична академія», доцент кафедри іноземних мов НУ «ОЮА», членкиня Центру українського-європейського наукового співробітництва (Одеса, Україна), ORCID, Google Academy, e-mail: potenkoliudmila@gmail.com
 24. Присяжнюк Олексій Миколайович - кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та методології науки ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (Одеса, Україна), ORCID, Google Academy, e-mail: a_pank@ukr.net
 25. Прокопович Лада Валеріївна - доктор  філософських наук, професор кафедри культурології та філософії культури Національного університету «Одеська політехніка» (Одеса, Україна), ORCID, Google Academy, e-mail: lada.prokopovich@gmail.com
 26. Робак Ігор Юрійович - доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри суспільних наук Харківського національного медичного університету (Харків, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, email: robak@ukr.net
 27. Руденко Юлія Анатоліївна - доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені к.д.ушинського (Одеса, Україна), Google Academy, ORCID, e-mail: rudenkoj@gmail.com
 28. Сидоренко Сергій Іванович - кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської філології і перекладу Національного авіаційного університету (Київ, Україна), Google Academy, ORCID, Scopus, e-mail: svsydorenko@gmail.com
 29. Січкаренко Галина Геннадіївна - доктор історичних наук, доцент, професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності Державного університету телекомунікацій (Київ, Україна), Google Academy, ORCID, Scopus, e-mail: ggs_@ukr.net
 30. Скляр Ірина Олександрівна - кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української філології, доцент кафедри світової літератури Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ Донбаський Державний педагогічний університет, постдокторант( м. Дніпро, Україні), Web of Science, ORCID, Google Academy, e-mail: irinaskl08@ukr.net
 31. Степанова Наталія Михайлівна - кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри дошкільної освіти, заступник з науки директора ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (Черкаси, Україна), ORCID, Google Academy, Web of Science, e-mail: stepanova76@vu.cdu.edu.ua
 32. Стратулат Наталія Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри правничої лінгвістики Національної академії внутрішніх справ, (Київ , Україна), ORCID, Google Scholar, email: stratulat_natala@ua.fm
 33. Супрун Володимир Миколайович – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри журналістики та українознавства Національного університету водного господарства та природокористування (Рівне, Україна), ORCID, Google Academy, e-mail: vsuprun@i.ua
 34. Тєлєжкіна Олеся Олександрівна - доктор філологічних наук (спеціальність "Українська мова"), професор, професор кафедри психології, педагогіки і мовної підготовки Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, (Харків, Україна), ORCIDGoogle Academy, e-mail: o_tele_o@ukr.net
 35. Толочко Світлана Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, e-mail: svitlana-tsv@ukr.net
 36. Хитровська Юлія Валентинівна  - доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, e-mail: y.khytrovska@kpi.ua
 37. Чікарькова Марія Юріївна  - доктор філософських наук (спец. "філософія культури"), професор кафедри філософії та культурології Чернівецького національного універитету імені Юрія Федьковича (Чернівцi, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, email: chikarkova@ukr.net
 38. Шандра Наталія Андріївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, Україна), ORCID, Google Academy, email: nataliya.shandra@lnu.edu.ua
 39. Шеремет Інеса Володимирівна - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри медикобіологічних та валеологічних основ охорони життя і здоров’я Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (Київ, Україна), ORCIDGoogle AcademyWeb of ScienceScopus, e-mail: i.v.sheremet@npu.edu.ua
 40. Шологон Лілія Іванівна - доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, Україна), ORCID, e-mail: shologonlilia@ukr.net
 41. Щербак Олена Володимирівна - кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри прикладної лінгвістики Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (Миколаїв, Україна), ORCID, Google Academy, Web of Science, e-mail: shcherbak.olena2410@gmail.com
 42. Янкович Олександра Іванівна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти  Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Тернопіль, Україна), Google Academy, ORCID, e-mail: yankov@tnpu.edu.ua
 43. Ярослав Сирник - доцент кафедри етнології та культурної антропології Вроцлавського університету (Вроцлав, Польша), ORCID, Google Academy, Web of Science, e-mail: jaroslaw.syrnyk@uwr.edu.pl