Вісник науки та освіти

Про журнал

Електронний журнал «Вісник науки та освіти» (далі – журнал) публікує наукові розвідки з теоретичних та прикладних аспектів філології, соціології, науки про освіту, історії, археології, а, також, культурології та мистецвознавства з метою їх впровадження у сучасний науково-освітній простір.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України вiд 23.12.2022 № 1166 (наказ можна завантажити тут) журналу присвоєна категорія Б з філології (спеціальність - 035 філологія).

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України 10.10.2022 № 894 (Наказ можна завантажити тут) журналу присвоєнi категорії "Б" із історії та археології (спеціальність - 032 Історія та археологія) та педагогіки (спеціальність - 011 Освітні, педагогічні науки).

Засновники журналу: Видавнича група «Наукові перспективи» та громадська наукова організація «Християнська академія педагогічних наук України». 

Журнал видається за підтримки Інституту філософії та соціології Національної академії наук Азербайджану, громадської наукової організації «Всеукраїнська асоціація педагогів і психологів з духовно-морального виховання» та  громадської наукової організації «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління».

Рік заснування: 2022.

Виданню присвоєний Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2786-6165 Online.

Всім статтям присвоюється унікальний номер DOI із префіксом 10.52058.

Періодичність: 1 раз на місяць.

Мови журналу: українська, англійська, німецька (змішаними мовами).

Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Цільова аудиторія: вчені, лінгвісти, літературознавці, перекладачі, мистецвознавці, культурознавці, педагоги, соціологи, історики, археологи, а, також, інші фахівці з різних сфер життєдіяльності суспільства, де знаходить застосування тематика наукового журналу.

Журнал включено до міжнародної пошукової системи Google Scholar

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (IC)

та міжнародної наукометричної бази даних  Research Bible

Тематичні рубрики з філології:

 • актуальні проблеми філології;
 • мовознавство;
 • літературознавство;
 • методика викладання мов.

Тематичні рубрики з педагогіки:

 • теорія та історія педагогіки;
 • питання практики виховання та навчання;
 • методика професійної освіти;
 • соціальна педагогіка;
 • сучасні педагогічні технології.

Тематичні рубрики з соціології:                                                                

 • теорія та методологія соціології;
 • сучасні напрями соціологічних досліджень;
 • соціальні структури та соціальні відносини;
 • основи соціальної та галузевої соціології.

Тематичні рубрики з культури і мистецтва:

 • теорія, історія культури та мистецтва;
 • культурологія;
 • музичне мистецтво;
 • сценічне мистецтво;
 • музеєзнавство та памяткознавство;
 • прикладні технології мистецтва.

Тематичні рубрики з історії та археології:

 • актуальні проблеми історії України;
 • всесвітня історія;
 • теоретичні дослідження з археології;
 • джерелознавство;
 • історична урбаністика.
 • інші розділи історії та археології, якi мiстять новi наукові результати i мають прикладне значення.

Витяг з наказу громадської наукової організації  «Християнська академія  педагогічних наук України» «Про утворення електронного наукового періодичного видання “Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Соціологія», Серія «Педагогіка», Серія «Культура та мистецтво», Серія «Історія та археологія»)ˮ від 28 квітня 2022  року № 8/04

Витяг з наказу Видавничої групи "Наукові перспективи" «Про утворення електронного наукового періодичного видання “Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Соціологія», Серія «Педагогіка», Серія «Культура та мистецтво», Серія «Історія та археологія»)ˮ від 29 квітня 2022 р. № 5/22

Витяг з наказу громадської організації «Християнська академія педагогічних наук України» від 28 квітня 2022 року № 9/04 «Про перезатвердження назви електронного наукового періодичного видання “Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Соціологія», Серія «Педагогіка», Серія «Культура та мистецтво», Серія «Історія та археологія»)ˮ

Витяг з наказу Видавничої групи "Наукові перспективи" від 29 квітня 2022 року № 6/22 «Про перезатвердження назви електронного наукового періодичного видання “Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Соціологія», Серія «Педагогіка», Серія «Культура та мистецтво», Серія «Історія та археологія»)ˮ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЖУРНАЛ

Видавець: громадська наукова організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління», Свiдоцтво серія ДК №4957 від 18.08.2015 р.
Адреса: Андріївський узвіз, буд.11, оф 68, м. Київ, 04070.