Věda a perspektivy

Про журнал

Мультидисциплінарний міжнародний журнал «Věda a perspektivy» (далі – журнал) зареєстрований у Чехії. Номер державної реєстрації у Міністерстві культури Чехії: E 24142 (https://www.mkcr.cz/databaze-periodickeho-tisku-pro-verejnost-cs-978?do[loadP]=1&item.id=16709)

Видавець: Міжнародний економічний інститут (Чехія).

Наукова стаття, опублікована у журналі вважається публікацією у періодичному науковому виданні держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та Європейського Союзу відповідно до п. 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» №1220 від 23 вересня 2019 р. (для здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук); відповідно до п. 11 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 (для присудження ступеня доктора філософії).

Журналу присвоєнi Міжнароднi  стандартнi серійнi номера:
ISSN 2695-1584 (Print);
ISSN 2695-1592 (Online).

Журнал видається у рамках роботи Видавничої групи "Наукові перспективи", за наукового партнерства громадської організації «Всеукраїнська Асамблея докторів наук із державного управління» та громадської організації «Асоціація науковців України».

Всім статтям присвоюється унікальний номер DOI із префіксом 10.52058.

Редакційна колегія журналу сформована із міжнародних та вітчизняних фахівців із різних галузей науки.

У журналі публікуються статті українською, англійською, чеською, італійською, французькою, китайською, польською, грузинською та іншими мовами.

Періодичність виходу - щомісячно.

Для забезпечення принципів академічної доброчесності  видавничою групою «Наукові перспективи» було налагоджено співпрацю з сервісом перевірки на плагіат Unicheck.

Unicheck - сервіс перевірки на плагіат для найкращих результатів. Сервіс пошуку плагіату перевіряє текстові документи на наявність запозичених частин тексту з відкритих джерел в Інтернеті чи у внутрішній базі користувача.

Unicheck підтримує академічну доброчесність у закладах освіти по всьому світу, а в Україні ним користується понад 250 закладів вищої освіти.

У журналі публікуються матеріали з таких галузей наук як:

 • державне управління;
 • юридичні;
 • економічні;
 • медичні;
 • соціальні комунікації;
 • психологічні;
 • педагогічні;
 • фізико-математичні;
 • геологічні;
 • технічні;
 • авіація;
 • електроніка;
 • інформаційні та телекомунікаційні технології;
 • сільськогосподарські;
 • біологічні;
 • філологічні;
 • історичні;
 • філософські;
 • політичні;
 • соціологічні та ін.

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (IC),

міжнародної пошукової системи Google Scholar

та до міжнародної наукометричної бази даних  Research Bible

Журнал призначений для магістрантів, аспірантів, докторантів, здобувачів, молодих фахівців, викладачів, науковців різних країн.